Środowisko

Jak wyciek gazu z Nord Stream wpływa na środowisko?

Z końcem września cały świat obeszły wiadomości dotyczące wycieku metanu z gazociągów Nord Stream. Sytuacja ustabilizowała się dopiero kilka dni później, ale szkody, do jakich wyciek ten doprowadził w ekosystemie, będziemy odczuwać jeszcze przez długi czas. Jakie są więc konsekwencje wycieku gazu dla naszego środowiska naturalnego?

Co wydarzyło się we wrześniu na Morzu Bałtyckim?

Przypomnijmy: 26 września duńska Agencja Energii (dan. Energistyrelsen) poinformowała, że z jednej z dwóch nitek gazociągu Nord Stream 2 w okolicy duńskiej wyspy Bornholm wyciekł gaz. Dzień później Szwedzka Administracja Morska (swe. Sjöfartsverket) poinformowała o podobnej sytuacji, tyle że podając do wiadomości, iż doszło do dwóch wycieków gazu z Nord Stream 1 (gazociąg ten został uruchomiony, ale pozostawał bez dostaw). Metan ulatniał się z całej infrastruktury ze względu na jej tzw. nagazowanie.

Rzecznik ze szwedzkiego centrum sejsmicznego, Bjorn Lund, przekazał informacje, że w tych dniach w rejonie, w którym doszło do wycieku, odnotowano dwie sporych rozmiarów podwodne eksplozje. Potwierdza to także szwedzka prokuratura w wydanym 18 października oświadczeniu mówiącym o tym, że odnaleziono na uszkodzonych gazociągach ślady materiałów wybuchowych.

Jak wyciek z Nord Stream wpłynie na środowisko?

Pomimo że żaden z gazociągów nie był w użyciu, kiedy doszło do wycieku, zawierały one gaz ziemny. Masowe uwolnienie się metanu ma niestety ogromny, negatywny wpływ na nasz ekosystem i również odpowiada za efekt cieplarniany na świecie. Według wspomnianej już duńskiej Agencji Energii emisje gazu z Nord Stream 1 oraz 2 wyniosą ok. 778 mln m3. Czy to dużo? Niech za odpowiedź służy informacja, że objętość ta to ok. 14,6 mln ton ekwiwalentu CO2 gazów cieplarnianych, czyli ilość porównywalna do 1/3 rocznej emisji w całej Danii.

Metan jest drugim po dwutlenku węgla niebezpiecznym dla naszego środowiska gazem, który przyczynia się do poważnych zmian klimatycznych, a w konsekwencji do globalnego ocieplenia. Może utrzymywać się w atmosferze przez bardzo długi czas, bo nawet do 20 lat. Niewątpliwie incydent ten wpływa na pogorszenie się jakości powietrza i dodatkowo pogłębia efekt ocieplenia jeszcze bardziej, niż odnotowywaliśmy to do tej pory. Konsekwencje emisji gazu będą więc widoczne nie od razu, a w ciągu kolejnych kilkunastu czy kilkudziesięciu lat – mówi Szymon Wstawski z firmy LEMITOR Ochrona Środowiska.

Efekt cieplarniany coraz bardziej doprowadza do postępującej degradacji środowiska naturalnego. Ma to swoje konsekwencje w wielu dziedzinach życia. Począwszy od wzrostu temperatury na Ziemi o średnio 0,2 stopnia w ciągu 10 lat i topnienia pokrywy lodowcowej na biegunach, przez coraz częstsze powodzie, dotkliwe susze, aż po wyginięcie wielu gatunków zwierząt, roślin i zmiany klimatyczne, które powodują problemy w rolnictwie oraz hodowli zwierząt. Wrześniowy wyciek z gazociągów Nord Stream 1 i 2 w konsekwencji może znacząco pogłębić ten stan rzeczy i przyspieszyć proces efektu cieplarnianego.

Jak można zmniejszyć efekt cieplarniany na Ziemi?

Wyciek metanu z gazociągów Nord Stream powinien jeszcze bardziej dać nam wszystkim do myślenia i spowodować wzmocnienie działań, które mają na celu zmniejszenie emisji wszelkich szkodliwych gazów do środowiska, jakie wytwarzamy na Ziemi. Dlatego tak ważne jest, aby mieć świadomość problemu i móc podejmować odpowiednie działania naprawcze. Jako instytucja badawcza nieustannie wykonujemy pomiary obejmujące również stężenie tego gazu. Dotyczy to zarówno instalacji przemysłowych, jak i chociażby składowisk odpadów, które są cały czas istotnym w skali globalnej źródłem emisji gazów cieplarnianych. Jako firma zajmująca się nie tylko pomiarami, ale również opracowaniami środowiskowymi i modelowaniem, zauważamy jednak coraz większe znaczenie bardziej kompleksowych rozwiązań – analiz śladu węglowego, czy chociażby zagadnień rynku uprawnień emisji gazów cieplarnianych. Bez wdrożenia realnych zmian w zarządzaniu surowcami i odpadami może nam się nie udać, aby powstrzymać postępujące zmiany klimatyczne – tłumaczy Szymon Wstawski z LEMITOR Ochrona Środowiska.

Zmiany w zarządzaniu to między innymi odpowiednie składowanie i zabezpieczanie surowców, a także ich właściwy recykling. W tym celu najlepiej korzystać z niskoemisyjnych metod do przetwarzania odpadów, aby jak najmniejszy, najlepiej znikomy odsetek niebezpiecznych gazów przedostał się do ekosystemu. Metan, o którym mowa w kontekście gazociągu Nord Stream, na co dzień uwalnia się także poprzez składowanie odpadów, wykorzystywanie ropy naftowej i nawozów czy fermentacji kompostowanych resztek. Stąd zrównoważone gospodarowanie tego rodzaju zasobami i jest niezwykle ważne dla środowiska. Pomoże to w zapobieganiu jego nadmiernego zanieczyszczania i przyczyni się do ograniczenia wydzielania szkodliwych gazów, przez które zwiększa się efekt cieplarniany.

Magia czytania…

Najszybciej newsy trafią do Internetu. Zmiany w stanie prawnym lub projekty, które mają szansę wejść w życie, branżowe nowinki, informacje o nowych technologiach, produktach – portale internetowe są miejscem, gdzie na nie trafimy. Tak jak w przypadku niebranżowych mediów internetowych, mamy zagwarantowaną szybkość dostarczania informacji. Poszerzanie swojej wiedzy poprzez lekturę branżowej prasy, książek i stron internetowych wydaje się być oczywistą ścieżką samodzielnego rozwoju swojego życia zawodowego.

W zależności od naszych potrzeb, nastawienia, upodobań itp. warto sięgać po autorów, których styl pisania, charakter ujmowania tematu nam się podobają i po prostu do nas przemawia. Nie ma potrzeby zmuszać się do czytania czegoś, co nam się zwyczajnie nie podoba. Wszak lektura ma nam sprawiać satysfakcję i przyjemność, a nie tylko dostarczać wiedzy.

Słowo pisane to nieoceniony sposób na rozpowszechnianie informacji. Pamięć ludzka jest ulotna, o czym często przekonujemy się aż za dobrze. Dzięki lekturze zyskujemy dostęp do informacji, do których możemy się praktycznie w każdej chwili odwołać i potraktować je jako swoisty pewnik, także w sytuacjach spornych czy przy wyjaśnianiu nieścisłości. Tego komfortu nie mamy w przypadku sięgania po informacje przekazane drogą ustną, które są uważane za mniej wiarygodne. Większe zaufanie do zanotowanych informacji kosztem tych powiedzianych i usłyszanych to efekt uboczny rewolucji Gutenberga.

Czytanie jest czynnością angażującą nasz mózg – można to tak w skrócie ująć, bez wchodzenia nadmiernie w medyczne szczegóły. „Muszę przemyśleć to co przeczytałem/przeczytałam” – często w ten sposób podsumowujemy lekturę (chyba, że była ona dla nas bardzo nieangażująca na poziomie intelektualnym, emocjonalnym, nie dostarczyła nam żadnych nowych informacji itp.). Dzięki czytaniu wpadniemy na nowe pomysły, kreatywne sposoby rozwiązania problemów, nowe ujęcia starego i dobrze znanego tematu. Opisany przez autora case study może stać się inspiracją do wykorzystania przez analogię pewnych rozwiązań w nowym kontekście. Osobną kwestię, choć wartą wspomnienia, stanowią teksty, które nie są inspiracją w sensie zawodowych, a przede wszystkim w zakresie samorozwoju. Z doświadczenia mogę napisać, że świetnie w tej kwestii sprawdzają się biografie znanych ludzi, których osiągnięcia lub ścieżka życia z jakiegoś powodu budzą nasz podziw czy po prostu zainteresowanie. Recepty na sukces od A do Z na skalę Billa Gatesa w takiej biografii raczej znajdziemy (zresztą wtedy cena takiej książki była inna), ale coś, co może pchnąć nasze myślenie o swojej działalności, zachęcić do odejścia z pracy na etacie i założenia własnej firmy, przemodelowania swojej oferty, wpłynięcia na sposób komunikowania się z klientami itp. Możliwości jest tu naprawdę sporo i warto je wykorzystać. Funkcję inspiracji może pełnić biografia nie tylko kogoś z naszej branży, do tego celu potrafią się też nadawać nieźle życiorysy artystów, którzy zazwyczaj w życiu nie mieli lekko.

Nie ma wątpliwości, że czytanie wpływa w znaczącym stopniu na nasz umysł. Choć statystyki nie są pozytywne i pokazują, że coraz więcej osób zamiast papierowej lektury wybiera Internet jako podstawowe źródło informacji, bez wątpienia to właśnie czytanie książek pogłębia zasób słownictwa, uczy ortografii, interpunkcji, pozwala na dogłębne poznanie problemu, poszerza wiedzę. Czasami wystarczy kilka minut dziennie, by w ciągu roku przeczytać wiele wartościowych książek.

Czytanie wzbogaca słownictwo, co znacznie pomaga w opisywaniu swoich uczuć i myśli. Ludziom często umyka jakiś wyraz lub chcą coś powiedzieć, ale nie potrafią ubrać tego w słowa. Na szczęście można nad tym pracować, a czytanie jest najlepszym ćwiczeniem. Warto czytać książki zarówno podczas nauki czytania, jak i wtedy, kiedy ta umiejętność została opanowana do perfekcji. Poza tym dobrze jest zwrócić uwagę na dzieła wybitnych, polskich i zagranicznych pisarzy, którzy są prawdziwymi mistrzami we władaniu języka.

Czytanie książek to także doskonała stymulacja dla mózgu. Czytając, tworzymy w głowie obrazy, łączymy nową wiedzę z tym, co już jest nam znane. Podczas czytania lektury, neurony są nieustannie zmuszane do wysiłku, co przekłada się na lepszą pamięć.

Dlaczego warto czytać książki? Czytanie działa uspokajająco. Jeżeli wybierzesz książkę, która naprawdę Cię interesuje, stres dnia codziennego odejdzie w zapomnienie. Książki biznesowe czy poradniki warto czytać rano. Natomiast wieczorem, przed snem wybieraj powieści — ułatwi Ci to zasypianie.

Ludzie, którzy czytają, są mądrzejsi. Nie bez powodu mówi się o kimś, kto posiada wartościową wiedzę, że jest „oczytany”. Książki pozwalają na poprawę wielu aspektów swojego życia — od biznesu, poprzez relacje z innymi, po psychologię. Warto czytać książki, ponieważ to właśnie lektura sprawia, że człowiek poszerza swoje horyzonty i staje się jeszcze bardziej inteligentny.

Książki potrafią zainspirować. Czasami znajdujemy się w takim punkcie swojego życia, że nie wiemy, w którą stronę warto pójść. Dlaczego warto czytać książki? W lekturze może zainspirować wszystko — postawa głównego bohatera, odwiedzane miejsca, podejmowane decyzje, aktywności.

Czytanie książek rozwija wrażliwość na sztukę i na innych ludzi. Ludzie, którzy czytają, 3 razy częściej odwiedzają muzea, a 2 razy częściej sami malują, piszą lub fotografują. Dzięki książkom rozwija się także empatia. Angażujemy się w fikcję literacką i potrafimy postawić się na miejscu drugiego człowieka, a także go zrozumieć.

Książki wpływają także na większe zdolności analityczne. Osoby, które czytają kryminały, wymagające rozwiązywania zagadek, analizowania faktów, stawiania tez, rozwijają w sobie zdolność krytycznego i analitycznego myślenia. W tym przypadku szczególnie polecamy klasyki polskich kryminałów. Pamiętaj, że warto czytać książki już od najmłodszych lat, aby zauważyć pozytywny wpływ czytania w dorosłym życiu.

Częstsze sięganie po lekturę to także rozwijanie własnego stylu. Warto wybierać książki uznanych pisarzy, dzięki którym nauczymy się poprawności gramatycznej oraz ortograficznej. To jedna z najważniejszej korzyści, wynikającej z czytania książek, którą z pewnością doceni każdy dorosły, który już jako dziecko namiętnie czytał książki.

Dzięki czytaniu możemy postawić się w różnych sytuacjach i wyobrażać sobie, co zrobilibyśmy na miejscu bohatera. Otwieramy się tym samym na nowe doświadczenia czy wyzwania, rozszerzamy horyzonty, kształtując własną osobowość. Ponadto dziecko, czytające mądre powieści przygodowe może nauczyć się pozytywnych zachowań, które w dorosłym życiu mogą nie raz uratować człowieka z opresji.

Według badań przeprowadzonych przez amerykańską agencję wspierającą sztukę — NEA — ludzie, którzy regularnie czytają, znacznie bardziej angażują się obywatelsko oraz kulturowo. Co więcej, czytelnicy mają większą swobodę i łatwość wypowiedzi

Czytanie uspokaja i spowalnia bicie serca. Wystarczy 6 minut czytania, żeby zredukować uczucie stresu aż o 60%! Co ciekawe, czytanie książek redukuje stres: o 68% bardziej od słuchania muzyki, o 300% bardziej od wyjścia na spacer i aż o 600% bardziej od grania w gry komputerowe.

Podczas czytania powieści mamy mnóstwo rzeczy do zapamiętania – imiona bohaterów, ich charaktery, motywacje, historie, związki z innymi postaciami, miejsca, wątki fabularne, szczegóły… Tymczasem w mózgu tworzą się nowe synapsy, a te istniejące się wzmacniają. Dzięki czytaniu nasza pamięć pozostaje w dobrej kondycji.

Postaci fikcyjne mogą stanowić takie samo źródło inspiracji co spotkanie z żywym człowiekiem. Inspirować może wszystko – aktywności, którym się oddają, miejsca, które odwiedzają, decyzje, które podejmują…

Mając przed oczami tylko literki, sami musimy wizualizować sobie to, co dzieje się w książce – nieczęsto są to nawet rzeczy, których nie możemy zobaczyć w świecie rzeczywistym! Czytanie, stymulując prawą półkulę mózgu, rozwija naszą wyobraźnię.

Czytanie powieści wymaga od nas skupienia uwagi przez dłuższy czas, co zdecydowanie poprawia naszą zdolność do koncentracji.

Im więcej czytamy, tym większy mamy kontakt z różnorodnym, a nawet zupełnie nowym dla nas słownictwem. Taki kontakt samoistnie poszerza nasz własny zasób słów.

Warto czytać książki, żeby utrzymać swój mózg w dobrej formie. Mole książkowe mają 2,5 raza mniejszą szansę na rozwój Alzheimera, czytanie spowalnia także starczą demencję. 

Czytanie różnych książek na te same tematy pozwala nam poznać i porównać różne punkty widzenia, spojrzeć na rzeczy z różnej perspektywy, a w rezultacie rozwinąć nasz własny światopogląd.

Warto czytać, żeby rozwijać własną empatię. Zaangażowanie w fikcję literacką pozwala nam na postawienie się na miejscu drugiego człowieka i zrozumienie go.

Aż 82% moli książkowych przekazuje pieniądze i dobra materialne dla organizacji charytatywnych. 3 razy częściej niż osoby nieczytające są aktywnymi członkami tych organizacji.

Książki to ogromne skarbnice wiedzy. Tutaj nie trzeba dodatkowych argumentów.

Szczególnie, jeśli czytasz np. takie kryminały od Agathy Christie. Rozwiązywanie zagadek wymaga analizowania wydarzeń, faktów, motywacji postaci, stawiania tez, weryfikowania założeń… Zdecydowanie rozwija to zdolność do krytycznego i analitycznego myślenia.

Im więcej czytasz dobrych pisarzy, tym lepiej możesz rozwijać własny styl. Nie wspominając o tym, że częsty kontakt z tekstem pisanym uczy poprawności gramatycznej czy ortograficznej.

Stworzenie wieczornego rytuału z książką daje naszemu ciału sygnał, że pora się zrelaksować i przygotować do snu.

Czytanie pozwala nam postawić się w różnych sytuacjach, w których na co dzień do tej pory się nie znaleźliśmy. Otwiera nas na nowe doświadczenia i rozszerza horyzonty, kształtując nas samych.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *