Dieta Turystyka

Warszawa jako dobre miejsce do organizacji bankietu

Bankiety w Warszawie są organizowane bardzo często, zaś wybór stolicy jako optymalnego miejsca do organizacji imprez o szczególnej oprawie jest wskazany z kilku powodów. W stolicy dostępne są liczne restauracje, hotele i centra kongresowe, w których można zorganizować bankiet dla dowolnej liczby gości, niejednokrotnie taka organizacja jest możliwa również na kilka dni przed ostateczną datą imprezy. To również na stołecznym rynku działają firmy, które są w stanie zorganizować bankiet od stworzenia jego budżetu i zaproponowania atrakcji, menu i wskazania lokalu, aż po organizację samej oprawy i zatrudnienie profesjonalistów, którzy będą witać gości. Pozostaje jedynie kwestia, kiedy taka impreza powinna być zorganizowana i w jakiej scenerii.

Budżet to nie wszystko
Część klientów chciałaby gościć swoich kontrahentów czy kluczowych klientów we wnętrzach o ciekawym wystroju, zapewniając im jednocześnie jakąś dawkę rozrywki oraz podkreślając wytworność przedsięwzięcia specjalnie przygotowanym menu, jednocześnie ograniczając na ten cel środki finansowe. Przy organizacji bankietu ważne jest ustalenie wielkości grupy gości oraz przyjrzenie się, jakie atrakcje można im zapewnić. Wpływ na cenę organizacji bankietu ma również wybór lokalu, termin, ale także dodatkowe osoby, których zatrudnienie jest konieczne. W najbardziej rekomendowanych lokalizacjach terminy wynajmu mogą być zarezerwowane z wyprzedzeniem nawet na kilka miesięcy. Dotyczy to głównie restauracji, dlatego planując organizację bankietu warto rozważyć wynajęcie powierzchni w hotelu, który również może zapewnić catering na całą imprezę lub zapoznać się z ofertą wynajęcia powierzchni z myślą o bankiecie w centrach biurowo-kongresowych.

Idealne miejsce na bankiet
Trudno jednoznacznie wskazać jeden rodzaj miejsca, którego wynajęcie przełoży się na powodzenie bankietu. Niektórzy klienci decydują się na wynajęcie restauracji, dodatkowo wynajmując np. zespół taneczny czy zespół odpowiedzialny za oprawę muzyczną. Inni klienci z kolei wolą profesjonalne wnętrza, jakie zapewniają hotele czy centra kongresowe. Bankiety w Warszawie wiążą się z koniecznością dojazdu na miejsce, zatem ważne jest, aby dane miejsce było atrakcyjnie położone, co w praktyce oznacza dobry dojazd. Równie istotna jest możliwość zaparkowania własnego samochodu na parkingu w okolicy lokalu, gdzie będzie się odbywać bankiet. Ze względów wizerunkowych warto zadbać o zorganizowanie dodatkowego miejsca na przywitanie gości. Taką funkcję może pełnić specjalnie przygotowana recepcja, ale także wynajęte hostessy, które będą witać przybyłych gości.

Menu i atrakcje wieczoru
Zorganizowanie bankietu w Warszawie jest również proste dzięki bogatej ofercie firm cateringowych, które można wynająć także z krótkim wyprzedzeniem. Takie rozwiązanie może być przydatne w sytuacji, gdy wynajęty lokal nie będzie w stanie sprostać wszystkim wymogom, jakie powinno spełniać bankietowe menu. Przy jego wyborze należy jednak pamiętać, że menu powinno się różnić w zależności od sposobu organizacji bankietu. Oznacza to, że inne menu i inne trunki powinny towarzyszyć gościom w czasie imprezy zorganizowanej jako bankiet na siedząco, a inne – w czasie krótkiego wstępu do oficjalnej części bankietowej. Oczywiście nie tylko dobór jedzenia jest ważny, podobnie istotna jest organizacja całej oprawy bankietu.

Oprawa bankietu
Co się kryje pod hasłem: „oprawa bankietu”? Można tu wymienić praktycznie wszystkie aspekty bankietu, od zatrudnienia profesjonalnego prowadzącego, który będzie pilnował scenariusza imprezy, poprzez dodatkowe osoby odpowiedzialne za część artystyczną szeroko rozumianą, aż po hostessy, które będą pomagać gościom przed bankietem oraz w jego trakcie. Bardzo ważny jest również profesjonalizm obsługi kelnerskiej, która najczęściej jest wynajmowana wraz z całym obiektem. Większość bankietów ma z góry ustalony scenariusz, w którym najważniejszą rolę odgrywa temat bankietu, stanowiący jednocześnie powód spotkania. Może nim być chęć pochwalenia się zdobyciem jakiejś prestiżowej nagrody czy branżowego wyróżnienia, ale także chęć spotkania z kluczowymi klientami czy kontrahentami. Sporadycznie organizuje się bankiety z myślą o pracownikach.

Magia czytania…

Od czasów, kiedy życie poczęło się wielce różniczkować, czytanie książek nie wystarcza. Książki podają czystą wiedzę z najrozmaitszych dziedzin, wiedzę nieraz kryształowo czystą, ale oderwaną od życia. Książki karmią również poezją, w niej opisy czynów bohaterskich uszlachetniają serca, ale mało informują o szarej rzeczywistości życia. Do działania potrzebna jest znajomość chwili bieżącej, orientacja, pulsy życia w miejscowych warunkach. Na każdym stanowisku można przyłożyć i swoją cegiełkę, można wpływać na całość, byle znać swe obowiązki względem społeczeństwa i chcieć im służyć. Tym pośrednikiem między wiedzą a życiem, między ideałem a rzeczywistością, jest publicystyka. Jest ona historją teraźniejszości, oświetlającą zagadnienia, które czekają dopiero na rozwiązanie. Jest ogniwem, która łączy prawdę wiedzy z zagadnieniami chwili bieżącej. Jest literaturą, która tyczy się potrzeb życia w danym czasie i danym miejscu. Ona komunikuje ostatnie wyniki z różnych dziedzin wiedzy czystej w zastosowaniu do bieżących potrzeb ludzkich. Ona czyni człowieka wrażliwym na niedolę swego społeczeństwa i zapala do żywota czynnego na jego korzyść. Ona, komunikując, co się dzieje na świecie całym, chroni nas od zaściankowości. Ona, zaznajamiając nas z biegiem myśli wszechświatowej, wywołuje w umysłach naszych szereg zagadnień. Ona uwalnia nas od potrzeby czytania wszystkich książek, których corocznie ukazuje się na świecie po kilkaset tysięcy, a których przeczytać na rok gruntownie nie można po nad kilkanaście. To są strony dodatnie prasy periodycznej.

Ale ma publicystyka i niejedną stronę ujemną. Wiadomości, dostarczane przez wiele dzienników, są dorywcze i powierzchowne: ani rozszerzają, ani pogłębiają wiedzy. Wiele nowinek, opisywanych drobiazgowo, niema żadnego ogólniejszego znaczenia, nie służy żadnemu rozumnemu celowi. Wiele sensacyjnych zajść i wypadków, zostawiających jedynie czczość w głowie i pustkę w sercu. W pogoni za kalejdoskopowym potokiem plotek wiele balastu, który ze szkodą obciąża umysł Dużo zabawy i płytkiego śmiechu, co w rezultacie szerzy bezmyślność, przytępia zmysł artystyczny. Nie jeden organ redagowany jest tendencyjnie, będąc na służbie tej lub innej partji. Nieraz nowość pomieszana z postępem bez oświetlenia krytycznego jądra rzeczy. I jedno pismo stara się prześcignąć drugie w pomysłach, licząc na gorsze instynkty. I wielu staje się igraszką okoliczności, bo są prowadzeni na pasku danego dziennika. Bo wielu ślepo hołduje zasadzie: nie różnić się od innych — i bezkrytycznie prenumeruje to, co ich znajomi i krewni. I tworzy się specjalny typ nałogowych czytelników pism periodycznych, co nie uznają jednocześnie lektury książek. Jest to pewnego rodzaju osłona dla duchowego lenistwa. Traci na tym wykształcenie gruntowne i myśl samodzielna. To też wielu uczonych powstaje na dziennikarstwo — śród nich ostro wystąpił w ostatnich czasach przeciw prasie perjodycznej F. Brunetiere, członek Akademji paryskiej.

Trzeba przede wszystkiem rozróżniać wartość miesięczników i tygodników, a pism codziennych. Pierwsze, a w części drugie, są streszczeniem i kwintensencją tego, co zawierają pisma codzienne. Lektura ich nie da wprawdzie technicznego posiadania poszczególnych gałęzi umiejętności, ale da ogólną znajomość podstaw. Te, które nie służą sprawom specjalnym, dają możność w dłuższym okresie czasu przebieg w ogólnych zarysach cały cykl wiedzy. Natomiast prasa codzienna służyć może głównie gromadzeniu materjałów do tych kwintensencji. I tu należy rozróżniać prasę prowincjonalną, a prasę stołeczną. Pierwsza zlicza miejscowe siły społeczne, wydobywa je i zbiera, zapala ogniska miejscowej twórczości. Bada i stara się kierować życiem prowincji, które wszędzie posiada swoje odrębne właściwości. Druga winna być przewodnikiem i siewcą dążeń kulturalnych wszerz i wzdłuż całego kraju. Winna być rzeką wód czystych, do której zbiegałyby się wszystkie strumyki, osadziwszy po drodze naleciałości niepotrzebne.

Trzeba umieć czytać dzienniki, jak i książki. Trzeba sobie wprzód zadać trud poznania każdego pisma. Trzeba się zapoznać, co w każdym z nich godnego jest czytania, nie usypiając swojego krytycyzmu łudzącemi nagłówkami pism i różnych rubryk, które często zapowiadają co innego, niż się drukuje. Trzeba czytać krytycznie, w żadnej sprawie nie spuszczając z oczu argumentów ani pro, ani contra. Trzeba czytać pisma, służące różnym poglądom, aby mieć oświetlenie z obu stron, aby módz wyrobić sobie własny sąd — samodzielny a objektywny. Trzeba koncentrować lekturę nie na tanich czasopismach codziennych o brukowych wiadomościach, lecz na poważnych wydawnictwach perjodycznych, które opierają działalność publicystyczną na znajomości dziejów i praw niemi rządzących. Należy ciążyć ku tym wydawnictwom perjodycznym, które chcą stać wyżej ponad prywatę i partykularyzmy — których celem jest nie interes materialny jednostek, lecz służba publiczna.

Czytanie uspokaja i spowalnia bicie serca. Wystarczy 6 minut czytania, żeby zredukować uczucie stresu aż o 60%! Co ciekawe, czytanie książek redukuje stres: o 68% bardziej od słuchania muzyki, o 300% bardziej od wyjścia na spacer i aż o 600% bardziej od grania w gry komputerowe.

Podczas czytania powieści mamy mnóstwo rzeczy do zapamiętania – imiona bohaterów, ich charaktery, motywacje, historie, związki z innymi postaciami, miejsca, wątki fabularne, szczegóły… Tymczasem w mózgu tworzą się nowe synapsy, a te istniejące się wzmacniają. Dzięki czytaniu nasza pamięć pozostaje w dobrej kondycji.

Postaci fikcyjne mogą stanowić takie samo źródło inspiracji co spotkanie z żywym człowiekiem. Inspirować może wszystko – aktywności, którym się oddają, miejsca, które odwiedzają, decyzje, które podejmują…

Mając przed oczami tylko literki, sami musimy wizualizować sobie to, co dzieje się w książce – nieczęsto są to nawet rzeczy, których nie możemy zobaczyć w świecie rzeczywistym! Czytanie, stymulując prawą półkulę mózgu, rozwija naszą wyobraźnię.

Czytanie powieści wymaga od nas skupienia uwagi przez dłuższy czas, co zdecydowanie poprawia naszą zdolność do koncentracji.

Im więcej czytamy, tym większy mamy kontakt z różnorodnym, a nawet zupełnie nowym dla nas słownictwem. Taki kontakt samoistnie poszerza nasz własny zasób słów.

Warto czytać książki, żeby utrzymać swój mózg w dobrej formie. Mole książkowe mają 2,5 raza mniejszą szansę na rozwój Alzheimera, czytanie spowalnia także starczą demencję. 

Czytanie różnych książek na te same tematy pozwala nam poznać i porównać różne punkty widzenia, spojrzeć na rzeczy z różnej perspektywy, a w rezultacie rozwinąć nasz własny światopogląd.

Warto czytać, żeby rozwijać własną empatię. Zaangażowanie w fikcję literacką pozwala nam na postawienie się na miejscu drugiego człowieka i zrozumienie go.

Aż 82% moli książkowych przekazuje pieniądze i dobra materialne dla organizacji charytatywnych. 3 razy częściej niż osoby nieczytające są aktywnymi członkami tych organizacji.

Książki to ogromne skarbnice wiedzy. Tutaj nie trzeba dodatkowych argumentów.

Szczególnie, jeśli czytasz np. takie kryminały od Agathy Christie. Rozwiązywanie zagadek wymaga analizowania wydarzeń, faktów, motywacji postaci, stawiania tez, weryfikowania założeń… Zdecydowanie rozwija to zdolność do krytycznego i analitycznego myślenia.

Im więcej czytasz dobrych pisarzy, tym lepiej możesz rozwijać własny styl. Nie wspominając o tym, że częsty kontakt z tekstem pisanym uczy poprawności gramatycznej czy ortograficznej.

Stworzenie wieczornego rytuału z książką daje naszemu ciału sygnał, że pora się zrelaksować i przygotować do snu.

Czytanie pozwala nam postawić się w różnych sytuacjach, w których na co dzień do tej pory się nie znaleźliśmy. Otwiera nas na nowe doświadczenia i rozszerza horyzonty, kształtując nas samych.

Nie ma wątpliwości, że czytanie wpływa w znaczącym stopniu na nasz umysł. Choć statystyki nie są pozytywne i pokazują, że coraz więcej osób zamiast papierowej lektury wybiera Internet jako podstawowe źródło informacji, bez wątpienia to właśnie czytanie książek pogłębia zasób słownictwa, uczy ortografii, interpunkcji, pozwala na dogłębne poznanie problemu, poszerza wiedzę. Czasami wystarczy kilka minut dziennie, by w ciągu roku przeczytać wiele wartościowych książek.

Czytanie wzbogaca słownictwo, co znacznie pomaga w opisywaniu swoich uczuć i myśli. Ludziom często umyka jakiś wyraz lub chcą coś powiedzieć, ale nie potrafią ubrać tego w słowa. Na szczęście można nad tym pracować, a czytanie jest najlepszym ćwiczeniem. Warto czytać książki zarówno podczas nauki czytania, jak i wtedy, kiedy ta umiejętność została opanowana do perfekcji. Poza tym dobrze jest zwrócić uwagę na dzieła wybitnych, polskich i zagranicznych pisarzy, którzy są prawdziwymi mistrzami we władaniu języka.

Czytanie książek to także doskonała stymulacja dla mózgu. Czytając, tworzymy w głowie obrazy, łączymy nową wiedzę z tym, co już jest nam znane. Podczas czytania lektury, neurony są nieustannie zmuszane do wysiłku, co przekłada się na lepszą pamięć.

Dlaczego warto czytać książki? Czytanie działa uspokajająco. Jeżeli wybierzesz książkę, która naprawdę Cię interesuje, stres dnia codziennego odejdzie w zapomnienie. Książki biznesowe czy poradniki warto czytać rano. Natomiast wieczorem, przed snem wybieraj powieści — ułatwi Ci to zasypianie.

Ludzie, którzy czytają, są mądrzejsi. Nie bez powodu mówi się o kimś, kto posiada wartościową wiedzę, że jest „oczytany”. Książki pozwalają na poprawę wielu aspektów swojego życia — od biznesu, poprzez relacje z innymi, po psychologię. Warto czytać książki, ponieważ to właśnie lektura sprawia, że człowiek poszerza swoje horyzonty i staje się jeszcze bardziej inteligentny.

Książki potrafią zainspirować. Czasami znajdujemy się w takim punkcie swojego życia, że nie wiemy, w którą stronę warto pójść. Dlaczego warto czytać książki? W lekturze może zainspirować wszystko — postawa głównego bohatera, odwiedzane miejsca, podejmowane decyzje, aktywności.

Czytanie książek rozwija wrażliwość na sztukę i na innych ludzi. Ludzie, którzy czytają, 3 razy częściej odwiedzają muzea, a 2 razy częściej sami malują, piszą lub fotografują. Dzięki książkom rozwija się także empatia. Angażujemy się w fikcję literacką i potrafimy postawić się na miejscu drugiego człowieka, a także go zrozumieć.

Książki wpływają także na większe zdolności analityczne. Osoby, które czytają kryminały, wymagające rozwiązywania zagadek, analizowania faktów, stawiania tez, rozwijają w sobie zdolność krytycznego i analitycznego myślenia. W tym przypadku szczególnie polecamy klasyki polskich kryminałów. Pamiętaj, że warto czytać książki już od najmłodszych lat, aby zauważyć pozytywny wpływ czytania w dorosłym życiu.

Częstsze sięganie po lekturę to także rozwijanie własnego stylu. Warto wybierać książki uznanych pisarzy, dzięki którym nauczymy się poprawności gramatycznej oraz ortograficznej. To jedna z najważniejszej korzyści, wynikającej z czytania książek, którą z pewnością doceni każdy dorosły, który już jako dziecko namiętnie czytał książki.

Dzięki czytaniu możemy postawić się w różnych sytuacjach i wyobrażać sobie, co zrobilibyśmy na miejscu bohatera. Otwieramy się tym samym na nowe doświadczenia czy wyzwania, rozszerzamy horyzonty, kształtując własną osobowość. Ponadto dziecko, czytające mądre powieści przygodowe może nauczyć się pozytywnych zachowań, które w dorosłym życiu mogą nie raz uratować człowieka z opresji.

Według badań przeprowadzonych przez amerykańską agencję wspierającą sztukę — NEA — ludzie, którzy regularnie czytają, znacznie bardziej angażują się obywatelsko oraz kulturowo. Co więcej, czytelnicy mają większą swobodę i łatwość wypowiedzi

Similar Posts

2 thoughts on “Warszawa jako dobre miejsce do organizacji bankietu
  1. My szukaliśmy jednak czegoś pod Warszawa, bo stolica to nasza codziennosc i zgodnie stwierdzilismy ze dobrze byłoby się jednak wyrwać chociaz na chwile od tych korkow, ciaglej gonitwy i fastfoodowego jedzenia. A firme zewnetrzna, która obsluzy bankiet na full mozna znaleźć chociazby i wlasnie w Kobyłce. Robilismy bankiet na 100 osób w domu weselnym pokusa. Świetne miejsce – rzut beretem od warszawy, ale jednak atmosfera jest juz zupełnie inna. Właście kompleksowo wszystkim zajmowali sie wlasciciele. My podesłalismy tylko wytyczne w briefie, zeby doprecyzowac oczekiwania. I wystroj sali i menu i obsluga – wszystko bylo po ich stronie. Nawet załatwieniem torta sie zajęli – bo tez pieka sami.

  2. Ciekawy artykuł. Organizując bankiet z pewnością trzeba też wziąć pod uwagę aranżację wnętrza. Konieczne będą odpowiednio dobrane krzesła i stoły bankietowe. Pomocna w organizacji może być firma Meblebankietowe.pl. Oferują szeroki wybór mebli bankietowych na każdą okazję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *